Net voor de zomer besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies voor kunstenorganisaties binnen het Kunstendecreet voor de beleidsperiode 2017-2021. Door de vele aanvragen én de budgettaire krapte, kwamen de subsidiebeslissingen voor diverse collega’s in de kunstensector hard aan.

Concertgebouw Brugge kan als nieuwe Vlaamse Kunstinstelling met een jaarlijkse werkingssubsidie van 3.206.000 euro inzetten op een gestage verdere groei. ‘We zijn blij met de positieve evaluatie van ons meerjarenplan en ervaren die als een erkenning voor de succesvolle werking van de afgelopen jaren en een drijfveer voor de uitbouw van ons sterk toekomstplan’, vertelt onze algemeen directeur Katrien
Van Eeckhoutte. ‘Het Concertgebouw wordt beloond als dynamische culturele ondernemer. Het publiek is bijzonder enthousiast en groeit aan, congres- en concertorganisatoren maken intensief gebruik van onze veelzijdige zalen en kwaliteitsvolle begeleiding. Ook het geloof van bedrijfspartners, (inter-)nationale media en The Keys in de meerwaarde van onze projecten is cruciaal voor het duurzaam succes van het Concertgebouw. Voor elke euro structurele werkingssubsidie genereren wij op vandaag meer dan één euro eigen inkomsten.’ Op basis van het verhoogde toegekende subsidiebedrag en in samenspraak met onze partners zullen we in de komende maanden onze toekomstambities als kersverse Kunstinstelling concreter vorm geven, om de bloeiende werking verder te ontplooien en uw gewaardeerde honger naar kunst te helpen stillen. We houden u op de hoogte!